es Español

BLOGG AV FIDE

Blogg Fide i medfideförsta

Bloggen av Fide i medfidencial är en plattform där vi varje torsdag publicerar analys- och opinionsartiklar om högst relevanta ämnen.

#blogfidemedfideförsta

Plattformar för delning av innehåll online och immateriella rättigheter

Tjänster som YouTube, TikTok eller Twitch matas av innehållet som laddas upp av deras användare. Traditionellt tillskrevs de en roll som enbart mellanhänder som inte var ansvariga för vad deras användare laddade upp, såvida de inte fick verklig kunskap om en specifik överträdelse och inte reagerade för att neutralisera den.

Situationen har förändrats med direktiv 2019/790.

Läs >>

Datadriven ekonomi

Som samhälle känner vi oss särskilt oroade över användningen av personuppgifter. Den framtida behandlingen av dessa är mer sofistikerad än det scenario som integritetsexperter traditionellt har hanterat.

Läs >>

"Fit for 55": dit Europa tar oss

"Fit for 55" syftar till att leda en radikal förändring inom de ekonomiska, sociala och industriella områdena som garanterar en rättvis, konkurrenskraftig och ekologisk omställning

Läs >>

Allt flyter; och mer, arbetsrätt

Arbetsrätten måste alltså fungera som välgjorda segel och som en del av säkerheten och skyddet för fartyg som seglar på oförutsägbara hav och anländer till bördiga hamnar.

Läs >>

Procedurkravet i ALMEP

Framgången med utkastet till lag om processuella effektivitetsåtgärder för den offentliga förvaltningen av rättsväsendet i förhållande till det processuella kravet är att det försöker framkalla en nödvändig förändring av mentalitet och metod hos juridiska aktörer

Läs >>

Gränserna för effektivitet i en advokatbyrå

Fakturering per advokat är en beräkning som görs för att mäta produktiviteten hos en advokatbyrå, som mäter hur mycket en byrå har fakturerat och hur många advokater som har bidragit till att generera den faktureringen

Läs >>

Följ budet för reglering av kryptotillgångar

2020 och 2021 kommer också att minnas för den frenetiska aktiviteten hos offentliga och privata enheter för normalisering och/eller integration av kryptotillgångar i internationell och individuell finans.

Läs >>

Från estetisk uppfyllelse till autentiskt engagemang

Att gå från formell efterlevnad till verklig efterlevnad av chefer och samarbetspartners fortsätter att vara den stora pågående frågan. Även i företag som var pionjärer i att implementera efterlevnadsprogram för verksamhet i reglerade sektorer eller senare som en konsekvens av uppkomsten av straffrättsligt ansvar för juridiska personer.

Läs >>

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.