Agenda åtagande 2030

Hållbara utvecklingsmål

Fide och 2030 års agenda

Vi vill från detta utrymme uttrycka engagemang för FIDE med uppfyllandet av Sustainable Development Goals (SDG*) som tar fart runt om i världen. En mängd organisationer och institutioner har under detta decennium av aktion åtagit sig att uppfylla löftet om 2030-agendan genom att göra dessa världsmål till sina egna. 

Dagordningen för hållbar utveckling omfattar 17 mål för hållbar utveckling (SDG) att uppnå en hållbar framtid för människor och planeten. De 17 SDGs godkändes av alla FN:s medlemsstater 2015. SDGs har i sin tur 169 indikatorer som ger en vägledning för vilka faktorer som är relevanta inom varje mål.  

År 2020 markerar början på decennium av handling där en uppmaning görs till alla olika samhällsaktörer att mobilisera till handling på global, lokal och personlig nivå. Under de första fem åren av 2030-agendan har stora framsteg gjorts, men ojämlikheter och klimatförändringar fortsätter att hota framgångar på alla nivåer. COVID 19 har belyst behovet av omvandling mot hållbar utveckling som inkluderar alla människor och planeten.  

Det viktigaste målet för 2030-agendan är att inte lämna någon bakom sig. Av denna anledning är det mer relevant än någonsin att alla aktörer från det civila samhället deltar aktivt i omvandlingen. Från stiftelsen FIDE Vi är engagerade i att främja dialog och få fram effektiva förslag för att uppnå ovan nämnda mål. Vi utför detta arbete genom våra debattsessioner, våra samtal och våra arbetsgrupper, och anpassar oss direkt eller indirekt till de ovan nämnda målen.  

Våra bidrag

Klicka på ikonen för SDG du vill ha mer information om

E-WEB-Mål-01

Mål 1: Slut på fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

 • Fide samarbetar med Balia Foundation genom välgörenhetsaktiviteter som fotoutställningen "Reflejos" av Christopher Muttukumaru 
 • Befrielse av avgifter till förmån för icke-statliga organisationer
 • Fide har organiserat olika specifika åtgärder för att främja insamlingar  
Fotoutställning "Reflektioner"
välgörenhetsutställning
Föregående bild
Nästa bild
E-WEB-Mål-02

SDG 2: Zero Hunger

sluta hunger 

Mer information kommer snart

E-WEB-Mål-03

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

sessioner

 • Hälsoledning och dataskydd., 28-04-2010 
 • Friskt företag: modeller för ansvarsfull ledning, 12-06-2014 
 • Åldrande: Skydd av arbetstagare som är 50 år eller äldre på arbetsmarknaden. Förtidspension och flyttplaner, 27-02-2014  
 • Sjukvårdens digitala transformation: Mot en holistisk syn på hälsa – Dialoger med vetenskap: Big Data and Collective Intelligence, 11-04-2016 
 • Big Data och Collective Intelligence: Aktuellt läge för den europeiska/spanska regleringen av appar inom hälsoområdet, 05-05-2016 
 • Friska kontor och produktivitetsfördelar. Ledningens impuls, 19-04-2017 
 • Hälsa och välmående på jobbet. En strategisk axel för företagens sociala ansvar, 27-11-2018 
 • Dialoger Science and Law: Problematiskt med antivaccinrörelserna och förekomsten i folkhälsan, 11/04/2019 
 • Onlinesession: Inverkan av Covid-19-hälsokrisen på distansarbete och arbetsmiljö i företag, 11/06/2020 
Reflektioner från vetenskap, ekonomi och juridik inför det brådskande som Covid-19 genererar
Ver
Arbetsgrupp
Ver
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild
E-WEB-Mål-04

Mål 4: Kvalitetsutbildning

Säkerställa inkluderande, rättvis utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Mer information kommer snart

E-WEB-Mål-05

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor 

sessioner 

 • CSR och jämställdhet: nya utmärkelser från ministeriet för jämställdhet och affärspraxis, 18-05-2010 
 • Utmaningar och utmaningar i förhållande till regelverket om könsmångfald och val av styrelseledamöter i börsbolag, 05-04-2016 
 • Könsmångfald på kontor. Är det nödvändigt att ändra modellen för att uppnå paritet i partnerskapet?, 31/01/2019 

initiativ

 • Visning av dokumentären "Äpplen, kycklingar och chimärer", regisserad av Inés París för Women for Africa Foundation, skapad och ledd av María Teresa Fernández de la Vega, tidigare vicepresident för Spaniens regering, vars huvudmål är att bidra till utvecklingen av den afrikanska kontinenten genom stöd och ledsagning av deras kvinnor. 04/05/2017

 • allians mellan Fide och Humanin Haus, kulturell accelerator för jämställdhet
E-WEB-Mål-06

SDG 6: Rent vatten och sanitet

Garantera tillgången på vatten och dess hållbara förvaltning och sanitet för alla 

sessioner 

 • Vattenförvaltning i företag: Utmaningar och effektiva svar, 21-01-2013 
E-WEB-Mål-07

SDG 7: Prisvärd och hållbar energi

Säkerställa tillgång till prisvärd, säker, hållbar och modern energi 

E-WEB-Mål-08

Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständigt arbete för alla 

sessioner 

 • Anständigt arbete för alla I: Möjligheter och risker för perspektivförändringar för anständigt arbete: med rättigheter, utan diskriminering, friska, välbetalda och med socialt skydd..., 06-03-2018
 • Anständigt arbete för alla II: Sociala trygghetssystem och välfärdsstaten och deras skattestöd i ett automatiserat och föränderligt samhälle. Universell basinkomst: utopi eller verklighet? Överförbara förmåner (österrikisk ryggsäck)., 21-03-2018
 • Labour Forum Sessioner  
 • Onlinesession: Hållbar ekonomi genom de tre Ps: människor, vinst och planet 02/02/20219

initiativ

 • I samarbete med Spanish Association of Entertainment Law (DENAE) och American Association of Intellectual Property Law (AIPLA), har sex utgåvor av AIPLA Women in IP Networking Event utvecklats. I dessa globala möten kommenterade kvinnor från olika sektorer av intellektuell och industriell äganderätt sina erfarenheter och diskuterade jämställdhet inom sektorn och arbetsmöjligheter.
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild
E-WEB-Mål-09

SDG 9: Industri, innovation och infrastrukturer

Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständigt arbete för alla 

sessioner

 • Infrastrukturinvesteringsmöjligheter i Brasilien: 3/11/2016 
 • Socialt och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling, 24-01-2017 
 • CSR och Marca España: Hållbara företag, ett konkurrenskraftigt land., 20-01-2015 
 • Europeiska bestämmelser och deras införlivande i Spanien: Cyberattacker och skydd av kritisk infrastruktur i vårt land 4/4/2017  
 • Hållbar finansiering: Offentliga initiativ som en drivkraft för förändring mot en koldioxidsnål ekonomi, 25-04-2018  
 • Socialt ansvarsfulla investeringar, (SRI), 13-03-2019
 • Financial Markets Forum: Implementering av hållbar ekonomi och ESG-överväganden, i den internationella regulatoriska agendan, 08/05/2019  
 • Finansiering av investeringar som ger miljömässiga och sociala fördelar: SRI-FONDER, gröna, sociala och hållbarhetsobligationer, 02-12-2019 
 • Hållbar finansiering i kreditinstitut, 18-02-2020 
E-WEB-Mål-10

SDG 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

sessioner

 • CSR och jämställdhet: nya utmärkelser från ministeriet för jämställdhet och affärspraxis, 18-05-2010 
 • Tillväxt och ojämlikhet i Spanien: Ett långsiktigt perspektiv, 11-02-2015 
 • Utmaningar och utmaningar i förhållande till regelverket om könsmångfald och val av styrelseledamöter i börsbolag, 05-04-2016 
 • Könsmångfald på kontor. Är det nödvändigt att ändra modellen för att uppnå paritet i partnerskapet?, 31/01/2019 
E-WEB-Mål-11

SDG 11: Hållbara städer och samhällen

Gör städer mer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

sessioner

 • CSR och Marca España: Hållbara företag, ett konkurrenskraftigt land., 20-01-2015
 • Infrastrukturinvesteringsmöjligheter i Brasilien: 3/11/2016
 • Socialt och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling, 24-01-2017
 • Europeiska bestämmelser och deras införlivande i Spanien: Cyberattacker och skydd av kritisk infrastruktur i vårt land 4/4/2017 
 • Hållbar finansiering: Offentliga initiativ som en drivkraft för förändring mot en koldioxidsnål ekonomi, 25-04-2018 
 • Socialt ansvarsfulla investeringar, (SRI), 13-03-2019
 • Financial Markets Forum: Implementering av hållbar ekonomi och ESG-överväganden, i den internationella regulatoriska agendan, 08/05/2019 
 • Finansiering av investeringar som ger miljömässiga och sociala fördelar: SRI-FONDER, gröna, sociala och hållbarhetsobligationer, 02-12-2019
 • Hållbar finansiering i kreditinstitut, 18-02-2020
E-WEB-Mål-12

SDG 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

sessioner

 • Sessioner med elektrisk egenförbrukning
  • Elegenkonsumtion och distribuerad produktion: nya perspektiv 4-2-2019
  • Den reglerande framtiden för självkonsumtion av el efter författningsdomstolens avgörande den 25 maj 2017 5-7-2017
  • Den nya regleringen av egenförbrukning av el: balans och perspektiv 18-1-2016
 • CSR: rättvis handel och ansvarsfull konsumtion, 27-06-2012 
 • Session Överskuldsättning och ansvarsfull utlåning. 22-11-2012 
E-WEB-Mål-13

SDG 13: Klimatåtgärder

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter

initiativ

 • Climate Law & Governance Day 2019, där Fide deltog akademiskt i expertpanelen: förslag till utkastet till lag om klimatförändringar och energiomvandling i Spanien 06/12/2021
 • Climate Law & Governance Specialization Course 08/12/2019, med anledning av firandet av CoP25 i Madrid
DUBAI 2020 XNUMX
snart
Föregående bild
Nästa bild
E-WEB-Mål-14

SDG 14: Livet under vattnet

Bevara och hållbart använda haven, haven och marina resurser

initiativ

 • Internationell rätt och havsnivåhöjning: ILA-kommitténs arbete, 10/12/2019 
 • Frukost: Internationell rätt och havsnivåhöjning: ILA-kommitténs arbete. 11/12/2019
E-WEB-Mål-15

SDG 15: Liv på markekosystem

Ta itu med hoten mot vilda djur och ekosystem.

Mer information kommer snart

E-WEB-Mål-16

SDG 16: Fred, rättvisa och starka institutioner

Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen

sessioner

 • AGENDA POST-2015: Utmaningar och möjligheter som representeras av målen för hållbar utveckling. Bidraget från advokatbyråer och juridiska avdelningar, 20-05-2015 (RSC Forum) 
 • Institutioner och media: 16-11-2016  
 • Institutionell kvalitet i Spanien: 3/12/2019

initiativ

 • Arteale Foundation
 • Corporate Integrity Forum (Transparency International Spain)
AI, Big Data och den digitala ekonomin: utmaningar och möjligheter 
Ver
Föregående bild
Nästa bild
E-WEB-Mål-17

SDG 17: Partnerskap för att uppnå målen

Återuppliva det globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Fide det är ett utrymme för kontinuerligt samarbete mellan samhällets olika aktörer. Fide Den har ett nationellt och internationellt nätverk av samarbetspartners som genom reflektion och djupgående analys av aktuella frågor lyckas skapa allianser med förmågan att skapa förändring mot en mer hållbar, inkluderande och motståndskraftig framtid. Sedan dess uppkomst har Akademiska rådet, det rådgivande rådet och samarbetspartners bidragit avgörande till analysen, debatten och tillväxten av Fide och dess medlemmar, upprättar allianser och åtaganden med samhället och de globala målen för hållbar utveckling

Allians med Alabadas.com
Ver
Allians med Humanin Haus
Ver
allians med TIPSA
Transatlantic IP Academy
Ver
Samarbete med URJC
Ver
Medling: CME; Asemarb, CEDR, IMM, College of Notaries of Catalonia
Ver
Deltagande i COP 26 och styrelsekursen i dec 2019
Föregående bild
Nästa bild
Akademiska rådet för Fide
Ver
Internationella akademiska rådet
Se
Näringslivsråd
Ver

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.