es Español

Arbetsgrupp

Artikel 13 Upphovsrättsdirektivet

Varför?

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden innehåller en artikel 13 som väcker stor kontrovers. Försvararna av artikel 13, främst musikindustrin, hävdar att den kommer att tjäna till att ta itu med det så kallade "värdesgapet", det förmodade gapet i värde mellan inkomsterna de får från tjänster finansierade genom reklam jämfört med inkomsterna de får från tjänster som finansieras genom abonnemang. Istället hävdar kritiker av artikel 13 att den dramatiskt kommer att förändra webben som vi känner den, och förvandla tjänsteleverantörer för onlineinnehållsdelning till veritabla "censurmaskiner". Å andra sidan klargör det föreslagna direktivet inte i vilken utsträckning artikel 13 skulle kunna vara förenlig med direktivet om elektronisk handel och EU-domstolens avgöranden som har tolkat det, eller dess inverkan på användarnas och konsumenters grundläggande rättigheter. 

Analysområden

Lagstiftningspolitiska utmaningar i artikel 13 i upphovsrättsdirektivet: den spanska regeringens ståndpunkt

Juridisk analys av frågan

Sociala och ekonomiska konsekvenser för de aktörer som berörs av denna förordning

Koncerndirektör

Alvaro Bourkaib

Partner Cuatrecasas
Akademisk samordning: Carmen Hermida

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.