Arbetsgrupp

Arbetsrätt

Varför?

Behovet av en ny lagreglering framställs inte som ytterligare en arbetsreform, kopplad till ett visst politiskt alternativ och kopplat till dess öde vid varje förändring av lagstiftande församling eller i varje förändring av politisk färg på regeringen. Den föreslagna rättsliga ramen för arbetsrelationer, som förvisso kräver en systematisk och djupgående reform av den nuvarande förordningen, är avsedd att vara konsensuell, tydlig, heltäckande och stabil i sina grundläggande linjer och institutioner, vilket anses vara väsentligt för rättssäkerheten för arbetstagare och arbetsgivare, uppgörelse och konsolidering av rättspraxis och doktrin, säkerhet för resten av operatörerna och allmän trovärdighet och förtroende för det rättsliga och institutionella systemet.

Slutsatserna som vi inkluderar nedan har dragits från bidrag och insatser från alla deltagare i gruppen och de experter som har bjudits in, som även om logiskt sett inte representerar allas enhälliga åsikter, särskilt i grundorsakerna till Vissa av de aktuella problemen och deras lösningar återspeglar de frågor som debatten har fokuserat på mellan specialister inom olika områden (jurister, ekonomer, sociologer) och utövare av olika yrken (magistrat, universitetsprofessorer, jurister, personalchefer, personalansvariga för den offentliga förvaltningen...). Efter en första serie allmänna slutsatser om arbetslagstiftning kopplas de på varandra följande slutsatserna, upp till totalt femtiofem, till de grundläggande tematiska områdena i nämnda lagstiftning, utan att fördjupa sig i området social trygghet: anställning, kollektiva förhandlingar, interna flexibilitetsåtgärder, uppsägningar och representation och deltagande av arbetstagare i företaget. Även dessa slutsatser från gruppen "FIDE”, plural till sin sammansättning och utan samband med något politiskt parti, är formellt och materiellt kopplade till den öppna akademiska och professionella debatten i andra länder i Europeiska unionen om situationen för arbetslagstiftningen efter den långa och djupa perioden av ekonomisk-finansiell kris, om arbetsrätt, om lagens roll i regleringen av arbete och arbetsförhållanden, fack och företagsföreningar.

publikationer

FÖR ETT NYTT ARBETSLAGSTIFTNINGSRAMAR.
GRUPPENS SLUTSATSER FIDE OM EN NY KONSENSUS JURIDISK REGLERING AV ARBETS- OCH ARBETSFÖRBINDELSER

Madrid. 1 december 2016

Gruppen för reflektion och debatt ”FIDE” föreslår en samförståndsstyrning av arbetsrelationer med målsättningen sysselsättning, kvalitetsarbete, produktivitet och konkurrenskraft.

Följande är slutsatser dragna från bidrag och interventioner från alla deltagare i nämnda grupp och de experter som har bjudits in, som även om logiskt sett inte representerar alla enhälliga åsikter, särskilt i grundorsakerna till några av de aktuella problemen och deras lösningar, återspeglar de frågor som debatten har fokuserat på mellan specialister inom olika områden (jurister, ekonomer, sociologer) och utövare av olika yrken (magistrater, universitetsprofessorer, jurister, personaldirektörer, chefer för personal inom offentlig förvaltning...).

De har deltagit i denna arbetsgrupp: 

 • Jordi Agustí Julià, magistrat vid högsta domstolens IV-avdelning;
 • Carlos Luis Alfonso Mellado, professor i arbetsrätt och social trygghet vid universitetet i Valencia – allmänna studier;
 • Ricardo Bodas Martín, ordförande för den nationella högsta domstolens socialkammare;
 • Martín Borrego Gutiérrez, generaldirektör för Stiftelsen Interconfederal Mediation and Arbitration Service Foundation (SIMA);
 • Esteban Ceca Magán, VD och grundare av Ceca Magán Abogados SL;
 • Juan Chozas Pedrero, personaldirektör på Bankia;
 • Jesús Cruz Villalón, professor i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt vid universitetet i Sevilla, och chef för nämnda avdelning;
 • Carlos de la Torre García, advokat på arbetsavdelningen hos Baker & Mckenzie;
 • Ignacio García-Perrote Escartín, partner i arbetsområdet Uría Menéndez, professor i arbetsrätt och social trygghet vid UNED;
 • Román Gil Alburquerque, partner för Sagardoy Lawyers;
 • Valeriano Gómez Sánchez, forskare vid Centre for Labor Studies av Ortega Marañón Foundation och ekonom vid A25 Lawyers & Economists;
 • Francisco González de Lena Álvarez, stabschef för ordföranden för det ekonomiska och sociala rådet;
 • Fermín Guardiola Madera, partner till Baker & McKenzie SLP;
 • Concha Gutiérrez del Castillo, arbets- och socialförsäkringsinspektör;
 • Álvaro Hernando de Larramendi, grundare av Ejaso Law Firm;
 • Cristina Jiménez Savurido, tjänsteledig magistrat. President Foundation FIDE;
 • Ciríaco Hidalgo, SEATs regeringschef;
 • Juan Ignacio Lamata Cotanda, advokat för El Corte Inglés;
 • Luis Fabián Márquez Sánchez, VD för Industrial Relations Analysts Company SA (Arinsa);
 • Pilar Menor Sánchez, partner med ansvar för arbetsrättsavdelningen vid DLA Piper Spain SLU;
 • Cristóbal Molina Navarrete, professor i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, University of Jaén;
 • Fernando Moreno Piñero, advokat. Rådgivare i Arinsa;
 • Luis Pérez Capitán, chef för arbetsmarknadsrelationer på Iberia;
 • Marta Pérez Pertejo, chef för Labour Area of ​​Corporate Legal Services av State Post and Telegraph Company;
 • Luz Rodríguez Fernández, docent i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt vid Castilla La Mancha University;
 • Fernando Salinas Molina, magistrat vid Högsta domstolen;
 • María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrat vid högsta domstolens fjärde avdelning;
 • Antonio Sempere Navarro, magistrat vid avdelning IV, Högsta domstolen;
 • Fernando Valdés Dal Re, magistrat vid författningsdomstolen;
 • Agustín Vaquero Gallego, programchef vid ministeriet för sysselsättning och social trygghet;
 • Rosa María Virolés Piñol, magistrat vid Högsta domstolen, avdelning IV;
 • Rosa Zarza Jimeno, Managing Partner för Labour Department of Garrigues, Madrid.

 

Alla personer som har deltagit i denna arbetsgrupp Fide, har gjort det i personlig egenskap och inte på uppdrag av de enheter, kontor, domstolar, universitet, företag eller ministerier, där de utför sitt professionella arbete, så dessa slutsatser återspeglar inte och inkluderar inte institutionella positioner utan snarare särskilda en av var och en av gruppmedlemmarna.

Eko i tryck

Tidskrifter "Labor Relations Law", Lefebvre El Derecho: i dem samlas gruppens arbete Fide och andra relaterade föremål

Nyheter:

Maximalt intresse för konferensen som hölls idag i Mérida om de slutsatser som gruppen nått Fide om en ny juridisk organisation av arbete och arbetsrelationer

Juni 9 2017

Stiftelsen för forskning om juridik och näringsliv (FIDE) och ministeriet för utbildning och sysselsättning, generaldirektoratet för arbetskraft i Junta de Extremadura, har anordnat en konferens i Mérida där det slutsatser som gruppen nått fram till har analyserats och diskuterats Fide, om en ny juridisk organisation av arbete och arbetsrelationer.  

Läs hela artikeln

Nyheter:

Maximalt intresse för debattdagen i San Sebasitán om de slutsatser som gruppen nått Fide om en ny juridisk organisation av arbete och arbetsrelationer

19 januari 2017

Stiftelsen för forskning om juridik och näringsliv (FIDE) och Official College of Social Graduates of Gipuzkoa, har anordnat en konferens i Mérida där det dokument av slutsatser som gruppen nått har analyserats och diskuterats Fide, om en ny juridisk organisation av arbete och arbetsrelationer.  

Läs hela artikeln

Koncerndirektör

Maria Emilia Casas

Professor i arbets- och socialrätt. President emeritus för författningsdomstolen. Valbar riksråd. Ledamot av Akademiska rådet för Fide.

Akademisk samordning: Victoria Dal Lago

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.