Arbetsgrupp

Klimatberedskap och vattenhantering

Varför?

Arbetsgruppen avser bidra med konkreta förslag till de problem som klimatnödsituationen ställer till med vatten, med de mest relevanta lagstiftningsdokumenten och projekten hittills som referens (särskilt utkastet till lag om klimatförändringar och grönboken om vattenförvaltning i Spanien som håller på att utarbetas av ministeriet för ekologisk övergång).

Analysområden

Internationella vattennivåer

Användning och offentlig förvaltning

Reglering av privat användning

publikationer

Slutsatser från arbetsgruppen för klimatberedskap och vattenledning

Gruppen har ägnat den här kursen åt att analysera frågor om styrning, såsom en möjlig institutionell reform av vattenförvaltningen, eller figuren för Hydrographic Confederation och dess ställning inför klimatkrisen; frågor relaterade till planering, såsom den privata sektorns roll eller markförvaltning; och regulatoriska frågor såsom möjligheten att ändra europeiska bestämmelser.

Efter flera pass med analys och gemensamt arbete är det ett nöje att Fide och inriktningen av GT för att kunna dela våra förslag.

Arbetsgruppen Fide formeln förslag i följande ämnen:

 1. Vattnets roll i begränsnings- och anpassningsuppgifter
 2. Design av fjädrande vattensystem. Teknikens roll
 3. En striktare tillämpning av principen om "kostnadstäckning".
 4. Främjande av interadministrativt samarbete
 5. Mer rigorös tillämpning av gemenskapsbestämmelser om rening
 6. Försvar och skydd av utsatta grupper
 7. Kontinuerlig övervakning av de problem som vattenutmaningen väcker i ett sammanhang av klimatförändringar

De har deltagit i denna arbetsgrupp: 

 • Valentin Alfaya, Direktör för Ferrovial Environment.
 • Antonio Alonso Clemente, chef för området för rättstvister i Junta de Extremadura.
 • ramiro vinkel, generalsekreterare för den spanska föreningen för vattenförsörjning och sanitet (AEAS).
 • Liana Ardiles, Tidigare generaldirektör för vatten.
 • Mariano Bacigalupo Saggese, professor i förvaltningsrätt vid UNED. Ledamot av Akademiska rådet för Fide.
 • Antonio Baena, Managing partner för G-advisory, ett dotterbolag till Garrigues-gruppen.
 • Fernando Calancha, Partner inom det offentligrättsliga regleringsområdet.
 • Carlos de Miguel Perales, jurist, professor vid juridiska fakulteten vid ICADE (Comillas Pontifical University).
 • Antonio Fanlo Loras, professor i förvaltningsrätt.
 • Rafael Fernandez Valverde, magistrat i högsta domstolens tredje kammare.
 • William Gonzalez de Olano, juridisk chef för Suez Group.
 • David Howell, chef för klimat och energi, avdelningen för miljöstyrning, SEO/BirdLife.
 • Jose Manuel Jover Lorente, generaladvokat för Junta de Extremadura.
 • Pedro Linares Flames, professor ETS Engineering ICAI.
 • Jose Lopez-Tafall, Director of Regulation of Acciona.
 • Blanca Lozano Cutanda, professor i förvaltningsrätt vid CUNEF. Akademisk rådgivare GA_PO.
 • Asuncion Martinez Garcia, direktör för koncessioner för Suez-gruppen.
 • Manuel Menendez Prieto, rådgivare i miljöministerns kabinett.
 • Jose Antonio Morillo Velarde, chef för den juridiska avdelningen, Statshamnar, Ministeriet för offentliga arbeten.
 • Francis Munoz, generaldirektör för vattenförvaltning och grönområden, Madrids kommunfullmäktige-
 • Luis Miguel Palancar, direktör i Structured & Project Finance-teamet, BBVA Corporate & Investment Banking.
 • Francisco Perez-Crespo, Avdelningspartner, Företag Cuatrecasas.
 • Candido Perez Serrano, Partner ansvarig för Infrastructures, Government and Health av KPMG Spain.
 • Alfonso Ramos de Molins, statsadvokat, underdirektoratet för konstitutionella och mänskliga rättigheter.
 • Federico Ramos, Suez Group Hydrological Management Director, tidigare statssekreterare för miljön, statsåklagare.
 • Laura Rivera, Direktoratet för juridiska tjänster Red Electrica de España.
 • Christina Rivero, miljökoordinator för CEOE.
 • Rita Rodriguez Robles, chef för den juridiska avdelningen av WWF/Adena.
 • Gonzalo Saenz De Miera, chef för klimatförändringar i området för presidentskapet i Iberdrola.
 • Daniel Sanz, Generaldirektoratet för infrastruktur och teknik, ministeriet för ekologisk omställning.
 • Marina Serrano Gonzalez, ordförande för AELEC. Av advokat Pérez-Llorca.
 • Jose Trigueros, föreståndare CEDEX (Center for Public Works Studies and Experimentation).
 • Ferdinand Valladares, forskningsprofessor vid CSIC, där han leder gruppen Ecology and Global Change vid National Museum of Natural Sciences.
 • Daniel Vazquez Garcia, Partner, leder avdelningen för offentlig rätt och miljö vid Dentons Spanien.
 • Rosa Vidal Monferrer, Managing Partner i Broseta Abogados och Director of Public Law.
 • Guillermina Yanguas, magistrat och jurist. Ledamot av Akademiska rådet för Fide (WG-direktör).
 • Antonio Yanez, ordförande för Tagus Hydrographic Confederation.

 

Alla personer som har deltagit i denna arbetsgrupp Fide, har gjort det i personlig egenskap och inte på uppdrag av de enheter, kontor, universitet eller företag där de utför sitt professionella arbete, så dessa slutsatser återspeglar inte och inkluderar inte institutionella positioner utan snarare särskilda av var och en av medlemmarna i gruppen.

Koncerndirektör

Guillermina Yanguas

Magistrat och doktor i juridik. Ledamot av Akademiska rådet för Fide.
Akademisk samordning: Emilia Malacalza

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.