es Español

Nationalism, populism och identiteter:
samtida utmaningar

Oxfordkonferens 2022

Fide presenterar sin andra internationella kongress om nationalism, populism och identiteter: samtida utmaningar

4, 5 och 6 april 2022

Jesus College, University of Oxford

mål

Målet för denna kongress är att föra samman en grupp yrkesverksamma med lång erfarenhet av de ämnen som föreslås till överläggning (se nedan) så att fr.o.m olika perspektiv, ritar på områden av kunskap och expertis från flera länder, fördjupade diskussioner och analyser av frågorna kan ske. I slutändan kommer arbetsgrupperna att göra det formulera en uppsättning slutsatser och rekommendationer ska publiceras och spridas bland beslutsfattare, organisationer, branschledare och experter i syfte att överväga dem av de behöriga myndigheterna.

Kongressdirektörer

Cristina Jimenez

Ordförande för Fide fundament

Christopher Muttukumaru CB

Barrister, Bencher från Gray's Inn och ordförande för International Academic Council

Kongressen vägleds av strategiska råd från Fides internationella akademiska rådet.

KONGRESSARBETSGRUPPER OCH PANELER

Det övergripande ämnet för kongressen är nationalism, populism och identiteter: samtida utmaningar. I det globala sammanhanget är framväxten av nationalism och populism en av de största utmaningarna som inte bara Europa utan även Nord- och Sydamerika och Asien och Stillahavsområdet står inför. Detta kan vara en destruktiv kraft om det innebär att stater drar sig tillbaka till ett isolationistiskt tänkesätt och bort från effektiva multilaterala lösningar på upplevda gränsöverskridande problem.

Nationalism är en form av identitetspolitik och ska inte alltid antas vara en negativ kraft. Den ökande tendensen till radikal nationalism och i sin tur exkluderande populism, även när den framställs som nationalism, utgör dock en stor utmaning för demokratin och rättsstatsprincipen. Populism kan undergräva tilliten till institutioner och ge upphov till intolerans i samhället. Inom det europeiska sammanhanget, och utöver det bredare internationella sammanhanget, finns det specifika, oroväckande populistiska trender i EU och EU:s fokus har oundvikligen vänts starkare mot ett antal interna utmaningar som kan utgöra en allvarlig utmaning för EU:s centrala mål. och dess anslutning till grundläggande rättigheter.

En form av nationalism eller identitetspolitik kan också skönjas i rörelsen i Europa för fler återvända makter eller för utbrytning och självständighet. En relaterad fråga är om möjligheter för återvända förvaltningar på den internationella scenen kan utgöra ett dynamiskt alternativ till självständighet, vare sig de är på egen hand eller i samband med rent nationella eller subregionala åtgärder.

Slutligen har Covid-19-pandemin resulterat i den största ekonomiska och hälsokris som skådats på 100 år. Inom och utanför EU har nödbefogenheter använts för att ensidigt stänga gränser och begränsa människors rörelser på grund av skyddet av folkhälsan. Problemen med EU:s Covid-19-räddningspaket som visades vid rådets möte i juli 2020 har avslöjat allvarliga brister i EU:s solidaritet, vilket fått några kommentatorer att ifrågasätta framtiden för det gemensamma europeiska projektet.

Kongressen anordnas under följande diskussionsämnen, för vilka arbetsgrupper med relevanta experter har organiserats för att utarbeta relevanta dokument.

ARBETSGRUPPER

Arbetsgrupp

Konstitutionella, juridiska eller styrelsefrågor i samband med nationalism

Fokuserat på att först identifiera de konstitutionella, juridiska och styrande egenskaper som är målet för populistisk kritik, och för det andra att analysera de utmaningar som populism ställer för konstitutionella system och de kontroller och balanser som krävs för att mildra dessa hot och, i den utsträckning möjliga, mildra populistiska konstitutionella kriser

Arbetsgrupp

Nationalism i samband med Covid 19-pandemin

EU:s utveckling av effektiva hälsopolitiker är inte bara en nödvändighet som härrör från den pandemi vi upplever. Det är också en utmaning som i hög grad kan hjälpa byggandet av inte bara ett gemensamt utrymme inom hälsa, utan också att stoppa kritik från nationalistiska och populistiska rörelser mot EU-projektet. Den demokratiska krisen och riskerna för det framtida EU-projektet är direkt relaterade till dess sociala agenda och hälsa är bland dem en av de mest relevanta för medborgarna. Man kan dra slutsatsen att att gå mot ett EU med en gemensam ram inom hälsa är att gå mot ett EU med "god hälsa".

Arbetsgrupp

Nationalism, populism och ekonomi

Att förstå varför liberalismen har misslyckats med att säkra sin dominans är nyckeln för att framgångsrikt föra striderna framför sig. Den liberala ordningen baserad på principerna om individuell frihet, inklusive styrning, äganderätt och fritt utbyte, globalisering och multilateralism, har visat sig vara fördelaktig för många men inte för alla.

 1. Undergrupp 1: Globalisering och populism (Se TOR)
 2. Undergrupp 2: The Future of the EU Project (Se TOR)
 3. Undergrupp 3: Populism och ojämlikhet (Se TOR)

Kongressen kommer att behandla aspekter av iinverkan av nationalistisk/populistisk politik på finansieringen av sydamerikanska pensionssystem där det har förekommit oväntade krav på medel för att hantera effekterna av covid-19

Kongressen kommer också att täcka andra övergripande frågor, med hjälp av fristående paneler om EU:s politik för externisering av flyktingar, klimatförändringsfrågor (med särskild hänvisning till resultatet av partskonferensen (COP) 26 i november 2021 i Glasgow), och desinformation och yttrandefrihet i moderna demokratiska samhällen.

Kongressprogram

Nedan hittar du hela programmet för kongressen.

Första eftermiddagen öppnas kongressen. Det initiala fokuset kommer att ligga på analysen av de viktigaste utmaningarna med klimatförändringarna, inklusive förslag för att hantera dessa utmaningar. Det kommer att hållas en separat diskussion om effekten av nationalistisk/populistisk politik på finansieringen av sydamerikanska pensionssystem: nuvarande status quo och förslag till reformer. Dagen avslutas med ett keynote-tal på hög nivå om Sri Lankas erfarenhet av klimatförändringsfrågor. 

12.00-12: Kongressregistrering

12.30 – 2: Välkomstlunch (matsalen)

2.30-3.00: Mottagning och tillgång till kongressen (The Bastion)

3.00-4.30: Plenarsession- Paneldiskussion 

Net-noll kommer att behöva enorma investeringar, ny teknik, stöd till utvecklingsländer och för att övervinna populisternas blockerande taktik. Hur optimistiska ska vi vara? 

Panelen leds av: Derrick Wyatt QC, emeritusprofessor i juridik vid juridiska fakulteten, University of Oxford, emeritusstipendiat vid St Edmund Hall, Oxford och tidigare medlem av Brick Court Chambers, London. Medlem i Fides internationella akademiska rådet. 

paneldeltagare:

  • Gordon L Clark DSc FBA, professorsstipendiat vid St Edmund Hall, Oxford och direktör Emeritus Smith School of Enterprise and the Environment, Oxford University. Han har haft utnämningar vid Harvard Kennedy School of Government, Harvard Law School, University of Chicago, Carnegie Mellon University och Monash University och har varit Andrew Mellon Fellow vid US National Academy of Sciences. 
  • Dr Radhika Khosla, docent vid Smith School of Enterprise and Environment och forskningschef för Oxford India Centre for Sustainable Development vid University of Oxford. Hon arbetar med att undersöka de produktiva spänningarna mellan stadsövergångar, energitjänstkonsumtion och klimatförändringar med fokus på städer i utvecklingsländer. 
  • Dr Michael Urban, biträdande chef för hållbarhetsforskning vid Lombard Odier (LO), som är en schweizisk bank specialiserad på förmögenhets- och kapitalförvaltning. Han gick med i LO:s team för hållbar investeringsforskning, strategi och förvaltning (SIRSS) 2020. Han tillför panelen expertis om utmaningarna och möjligheterna med att investera i övergången till netto-noll.

.

4.30-5.00: Te/kaffe The Bastion  

5.00-6.00 pm: Plenarsession- Paneldiskussion 

Inverkan av nationalistisk/populistisk politik på finansieringen av sydamerikanska pensionssystem: nuvarande status quo och förslag till reformer  

Panel ordförande och modereras av Ängel Martinez-Aldama, ordförande för den spanska föreningen för investerings- och pensionsfonder (INVERCO).

Invigning och välkommen förbi John Ramon välgörenhet, Styrelseledamot för Fide fundament

paneldeltagare:

  • William Arthur, ordförande för International Federation of Pension Fund Administrators (FIAP).
  • Santiago Montenegro, ordförande för Colombian Association of Pension and Fund Administrators (ASOFONDOS).
  • René Novellino, verkställande direktör för Salvadores Association of Pension Funds Administrators (ASAFONDOS).

.

6.00-6.45: Keynote Session: Sri Lankas erfarenhet av klimatförändringsfrågor – Huvudtalare: HE Saroja Sirisena, högkommissarie för Sri Lanka till Storbritannien 

7.15-7.30: Jesus College Hall 

7.30-9.15: Välkomstmiddag  

Den andra dagen inleds kongressen med en huvudtalare Rt Hon Sir John Mummery, tidigare medlem av appellationsdomstolen i England och Wales om advokatyrket i England och Wales, följt av flera paneldiskussioner om nationalism och populism kl. den nationella nivån, nationalism, populism och ekonomi, konstitutionella, juridiska och styrelsefrågor i nationalismsammanhang, och slutligen en paneldiskussion om flyktingar, nationalism och externiseringspolitik. 

09.15-09.30: Te/kaffe The Bastion 

 9.30-10.00: Keynote Session: Juristkåren i England och Wales; hur Grey's Inn passar in i det juridiska landskapet; varför och hur Gray's Inn värdesätter internationellt samarbete – Huvudtalare - Rt Hon Sir John Mummery, tidigare medlem av appellationsdomstolen i England och Wales. Bencher från Gray's Inn (medlem i det styrande rådet). 

 10.00-10.55: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Nationalism och populism på nationell nivå 

 • Ledare: Juan Martinez Calvo, Partner i Simmons & Simmons, Madrids kontor, vars verksamhet är inriktad på energi- och infrastruktursektorerna, rådgivning till fonder, utvecklare, entreprenörer, långivare och offentliga organ. 
 • Konstruktiv vän: Marie-Pierre Rey, Direktör för Sorbonnes forskningsenhet "Identities, international relations, and civilizations of Europe", professor i modern historia vid universitetet Panthéon-Sorbonne och specialist på rysk-europeiska relationer. 
 • paneldeltagare: 
  • Stefania Baroncelli, Anställd professor, offentlig och EU-rätt, Free University of Bozen/Bolzano
  • Joaquin Echanove Orbea, Partner i DLA Pipers Corporate and M&A-avdelning på Madridkontoret
  • Maria Garrotte, Docent i konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten, Complutense University of Madrid
  • Professor Richard H. Pildes, Professor i konstitutionell rätt, New York University. Medlem av American Academy of Arts and Sciences och American Law Institute

.

11.00-11.30: Fika – Bastionen 

11.30–12.25: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Nationalism, populism och ekonomi (1) 

 • Ledare: Jorge Padilla, Senior Managing Director och chef för Compass Lexecon EMEA. 
 • Konstruktiv vän: Frédéric Jenny, Emeritusprofessor, ekonomiavdelningen, ESSEC Business School. Meddirektör för European Centre for Law and Economics 

.

Undergrupp 1: Globalisering och populism. 

 • Ledare: Laurent Manderieux, Professor i immaterialrätt vid L. Bocconi University of Milano, Italien. Medlem i Fideakademiska rådet 
 • Konstruktiv vän: Jorge Padilla 
 • paneldeltagare: 
  • Henry Chamorro, Partner i avdelningen för M&A och Private Equity på DLA Piper
  • Elizabeth Marafioti, Professor i management vid universitetet i Milano–Bicocca

.

12.30-1.30: Lunchtid – Matsalen 

1.40-2.45: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Nationalism, populism och ekonomi. (två) 

 • Ledare: Jorge Padilla, Senior Managing Director och chef för Compass Lexecon EMEA.   
 • Konstruktiv vän: Frédéric Jenny, professor emeritus, ekonomiavdelningen, ESSEC Business School. Meddirektör för European Centre for Law and Economics 

.

Undergrupp 2: The Future of the EU Project 

 • Ledare: Juan Espinosa, Rådgivare till Spaniens finans- och civilförvaltningsministerium 
 • Konstruktiv vän: Frédéric Jenny 
 • paneldeltagare:
  • Maria Pilar Canedo, Styrelseledamot för den spanska nationella kommissionen för marknader och tävlingar
  • Sonsoles Centeno Grönsaksträdgård, Partner för Europeiska unionens lagavdelning i Pérez-Llorca
  • Michael of the Hand, Executive Vice President på Compass Lexecon med säte i Bryssel
  • Martin Martinez Navarro Référendaire (jurist) vid Europeiska unionens allmänna domstol sedan 2014

.

3.00-3.30: Fika – Bastionen 

3.30-4.25: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Nationalism, populism och ekonomi. (3) 

 Undergrupp 3: Populism och ojämlikhet 

 • Ledare: Joe Perkins, Senior Vice President och Head of Research på Compass Lexecon baserad i London. 
 • Konstruktiv vän: Jorge Padilla 
 • paneldeltagare: 
  • Cecilia Garcia-Peñalosa, Professor i ekonomi vid Aix-Marseille University och senior forskare vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
  • Eva M. Gutierrez, Ledande finansekonom i Världsbankens latinamerikanska och karibiska region
  • Franciskus av tornet, skatteinspektör
  • Julio Veloso, Partner i Broseta sedan 2009, chef för området Private Equity, Fonder och M&A

.

4.30–5.45: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Konstitutionella, juridiska och styrelsefrågor i samband med nationalism 

 • Ledare: Ramon Palacin, Managing Partner, EY Lawyers. Specialist inom skatterätt, särskilt inom internationell beskattning 
 • Konstruktiv vän: Derrick Wyatt QC, Emeritus professor i juridik vid juridiska fakulteten, University of Oxford, emeritusstipendiat vid St Edmund Hall, Oxford och tidigare medlem av Brick Court Chambers, London 
 • paneldeltagare: 
  • Juan S. Mora-Sanguinetti, Seniorekonom på Bank of Spain-Eurosystem. Vice ordförande för ENATIC. Medlem i Fideakademiska rådet

.

5.50–6.45: Paneldiskussion: Utmaningar för EU: politik för externisering av flyktingar: nationalism och humanitärism. 

 • Presentatören: Fernando Irurzun Montoro, Partner med ansvar för processer och tvistlösning i Clifford Chance Spanien 

panel~~POS=TRUNC

  • Ela Gokalp Aras, Seniorforskare, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SRII)
  • Borja Lasheras, Senior Fellow vid Centre for European Policy Analysis (CEPA).
  • Stavros Papageorgopoulos, Senior Legal Officer vid European Council on Refugees and Exiles i Bryssel.

.

7.00-7.30: Kvällsdrinkar – Matsal  

7.30-9.15: Middag – Matsal  

Under den tredje dagen kommer kongressen att fokusera på analysen av nationalism i samband med covid 19-pandemin; Covid och Europeiska unionen, desinformation och yttrandefrihet i moderna demokratiska samhällen; och presentera de preliminära slutsatserna från arbetsgrupperna.  

07.15-08.00: Om vädret tillåter kan delegaterna bjudas in att gå på en promenad runt centrala Oxford, med avgång från ingången till College på Turl Street.

09.00-09.15: Te/kaffe The Bastion  

9.30-10.00: Keynote Session: EU, covid och nationalism –  Huvudtalare - Professor Ulla Neergaard, Professor i EU-rätt, Köpenhamns universitet. Ordförande för den danska föreningen för Europarätt 

10.00-10.55: Paneldiskussion: Arbetsgrupp: Nationalism i samband med Covid 19-pandemin. 

 • Ledare: Federico de Montalvo, Ordförande för den spanska bioetiska kommittén, IBC UNESCO. 
 • Konstruktiv vän: Rosario Cospedal Garcia, Generaldirektör för Genomics 
 • paneldeltagare: 
  • Gabriel Lopez Serrano Director of Regulatory Affairs för Microsoft Ibérica. Medlem i Fideakademiska rådet
  • Serrano Shell, Direktör för institutionella relationer, Pfizer SLU

.

11.00-11.30: Fika – Bastionen 

11.30–12.30: Panel om desinformation och yttrandefrihet i moderna demokratiska samhällen 

  • Teresa Rodriguez de las Heras Ballell, Professor i handelsrätt vid Carlos III-universitetet i Madrid. Sir Roy Goode Scholar vid UNIDROIT. Akademisk rådgivare till Fide
  • William Serrano, Public Policy Manager, Spanien & Portugal, Meta. 
  • Dr Talita de Souza DiasShaw Foundation juniorforskare i juridik, Jesus College, Oxford.

.

12.30-1.30: Lunch – Matsalen 

1.30-2.15: Parallella arbetsgrupper om nationalism, populism och identiteter: samtida utmaningar.  

 • Arbetsgrupp: Konstitutionella, juridiska eller styrelsefrågor i samband med nationalism. (TORs)
 • Arbetsgrupp: Nationalism i samband med Covid 19-pandemin, och diskussion om desinformation och Covid. (TORs)
 • Arbetsgrupp: Nationalism, populism och ekonomi: 
  • Undergrupp 1: Globalisering och populism. (TORs)
  • Undergrupp 2: The Future of the EU Project. (TORs)
  • Undergrupp 3: Populism och ojämlikhet. (TORs)

.

2.15-2.30: Avslutning av kongressen av kongressens direktörer

2.30-3.00: Kaffe – Bastionen

KONGRESSLEDAMÖTER

Nedan hittar du alla kongressens deltagare.

Bland dem, Medlemmar i International Academic Council (IAC), Constructive Friends (IAC-medlemmar som arbetar nära och ger strategiska råd till WGs direkt), direktörer för kongressens arbetsgrupper (WG), medlemmar av WG och talarna för de fristående paneler.

Viktig anmärkning: Alla medlemmar i arbetsgrupperna och panelerna deltar i en individuell, icke-institutionell kapacitet, även om vi återspeglar varje deltagare med sin nuvarande position i de olika arbetsdokumenten för att bättre identifiera dem.

Kongresskoordinatorer

victoria Dal Lago

Akademisk koordinator, Fide fundament

cristina Arribas

Samordnare, Fide fundament

Allmän information

 • Datum och plats: Kongressen kommer att hållas den 4:e, 5:e och 6:e april på Jesus College, Oxford.
 • språk: Engelska.
 • Anmälningsavgift: €800, inklusive luncher, kaffe och middagar under kongressen, dokumentation, assistans och stöd för arrangemangen relaterade till boende och transport. Medlemmar av Fide kan dra nytta av 5 % rabatt.
 • Resor och transfer till Oxford och boende ingår inte i denna registreringsavgift.
 • Registrering: För att registrera dig se kontaktformuläret nedan

Kontakt

Om du vill registrera dig för denna kongress för att komma i kontakt med kongressens samordnare, vänligen fyll i följande frågeformulär.

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.